Make sure your products travel safe

Naše riešenia

BoxonTech – Inovačné balené riešenia pre automobilový priemysel

Automobilové balenie: Efektívne, opakovateľné a inovatívne

Supimacchum que horte, pra

Objavte, ako BoxonTech revolucionizuje automobilové balenie s našimi inovatívnymi a opakovateľnými riešeniami pre prepravu. Naše systémy FrameTray a Special Tray zvyšujú efektívnosť a udržateľnosť v automobilovom priemysle, znížia náklady a podporujú ekologické postupy. Kontaktujte nás dnes, aby sme spoločne preskúmali, ako naše šité balenie môže zodpovedať vašim jedinečným potrebám.

Prečítajte si viac o našich riešeniach

Zatvorený materiálový okruh

Dozviete sa o našom Zatvorenom materiálovom okruhu, kde sa starostlivosť o životné prostredie stretáva s efektívnosťou podnikania. Zažite celý cyklus, od vytvorenia FrameTrays, cez neoddeliteľnú účasť subdodávateľov pri balení a expedícii, až po pokročilý recyklačný proces, ktorý premení použité podnosy na cenné suroviny.

Prečítajte viac o materiálovom okruhu

Zaviazaní udržateľnosti

Naša cesta v oblasti environmentálnej zodpovednosti je ilustrovaná našimi neustálymi snahami vyvíjať udržateľné metódy balenia a podporovať kruhové a klimatologicky neutrálne postupy.

Prečítajte si viac