Hållbarhet

På BoxonTech är vårt engagemang för hållbarhet kärnan i våra innovativa förpackningslösningar. Vår resa inom miljövård exemplifieras av våra kontinuerliga ansträngningar för att utveckla hållbara förpackningsmetoder och främja cirkulära och klimatneutrala metoder.

BoxonTech strävar efter att ta ansvar för människor, planet och välstånd. Läs mer om våra höjdpunkter inom hållbarhet för 2023.
Sustainability Highlights 2023

Fördelar

 • Effektivitet i sluten materialloop
  Vårt FrameTray-system revolutionerar förpackningar med en sluten slinga av materialåtervinning, vilket säkerställer 100 % återanvändning av plast. Detta tillvägagångssätt minskar avfallet avsevärt och främjar en cirkulär ekonomi i fordonsförsörjningskedjan.
 • Minskning av CO2-utsläpp och transportkostnader
  Genom att optimera logistik och materialanvändning minskar våra lösningar avsevärt CO2-utsläppen. Ett effektivt transportutnyttjande och återanvändning av material bidrar till en grönare och mer hållbar verksamhet.
 • Storskalig plaståteranvändning
  År 2023 återanvände BoxonTech cirka 4 500 ton plast till nya rambrickor, allt kontrollerat genom vår egen globala karta över återvinningshubbar nära våra kunder. Detta storskaliga återvinningsinitiativ understryker vårt engagemang för att minska miljöpåverkan genom innovativa återvinningsmetoder.

Vårt engagemang

BoxonTechs hållbarhetsstrategi, utvecklad år 2022, kretsar kring tre huvudpelare: hållbara förpackningslösningar, cirkulära och klimatneutrala metoder samt rättvisa och jämlikhet. Dessa grundstenar vägleder vår långsiktiga hållbarhetsagenda och driver oss mot våra mål för år 2030. Våra senaste initiativ, som Frame Recycling Hubs och övergången till brickor för elektrifiering och fordonsskomponenter, speglar vår proaktiva inställning till socialt och miljömässigt hållbara förändringar.

Vi har en mycket spännande resa framför oss med en ökad efterfrågan från våra globala kunder. Det unika med detta koncept är att vi stöder våra kunder att återanvända allt förpackningsmaterial i en sluten cirkel, samtidigt som vi avsevärt minskar transportkostnader och CO2-utsläpp.

– Tobias Rasmusson, Sales Director BoxonTech

Code of Conduct

Vi har en uppförandekod som sammanför våra värderingar och riktlinjer, som ska styra våra relationer med varandra, med våra affärspartners och med samhället i stort.

Fokusområden

 • Miljö
 • Arbetsrätt och mänskliga rättigheter
 • Affärsetik
 • Leverantörskedjan

Alla affärspartners och medarbetare på BoxonTech måste agera i enlighet med vår uppförandekod.

Läs vår Code of Conduct